A. Danışmanlık Hizmeti
 
A1. Ne yapılmış ? Hastanın Onkogene başvuruncaya kadar elde edilen tanısı, tahlilleri, yaşanan sürecin olumlu olumsuz yanları değerlendirilir
 
A2. Ne yapılabilir? Başka ne yapılabileceği düşünülür. tanının nasıl daha hassas bir noktaya taşınabileceği, yeni tedavi seçenekleri ve olasılıklar hakkında danışmanlık verilir.

 
B. Kandan DNA Analizi
 
(Onkogenlerin tam genom taranması ve üç boyutlu likit biyopsi analizleriyle)

B1. Erken tanı.

B2. Hastalığın tiplendirmesi ve evlendirilmesi.

B3. Bireysel yapıya göre doğru ilaç seçimi.

B4. Muhtemel nükslerin moleküler takibi.

 
C. Dışkıda DNA ve Protein Üzerinden Mikrobiyata Analizi.
 
C1. Bireysel bağırsak florasının haritalanması ve kişiye özel beslenme seçimi