1. Hastanın kısa öyküsü alınarak danışman öğretim üyesine iletilir.

2. BTD’ye (Bireysel Tıp Danışmanlığı) kabul kriterleri değerlendirilir.

3. Hasta BTD ye kabul edilirse, kan ve dışkı örneklerinin nerede verileceği anlatılır. 

4. Laboratuvar test süreci başlar. Genomik ve prokaryotik haritalamayı takiben biyoinformatik süreç uygulanır, elde edilen çıktılar yazılımlarla eşleştirilir, bireysel profilleme ardından, kişisel tanı- ilaç duyarlılıkları -beslenme stratejileri hesaplanır.

5. Hastanın anlık bireysel genomik tablosu hakkında bilgi sunulur. Bundan sonraki davranış planı hakkında danışmanlık verilir. 

6. Hasta istediği takdirde, BTTP’ye (Bireysel Tıbbi Takip Programına alınarak ) peryodik takip ve beslenme programına dahil edilir.